viaToll - To co kierowca powinien wiedzieć

W wielu krajach Unii Europejskiej wymaga się uiszczenia opłaty za przejazd po najlepszych kategoriach dróg. W większości krajów opłaty te dotyczą wyłącznie autostrad, lecz w Polsce, z uwagi na ich niewielką ilość, obowiązek ten wprowadzono także odnośnie określonej sieci dróg krajowych.

 Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za (...) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

 

 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku (Dz.U. 80 poz. 433) w roku 2011 wprowadzono poniższe stawki opłat na wyznaczonych autostradach i drogach ekspresowych.

 

 Poniższe wysokości opłat obowiązują na drogach krajowych innych, niż autostrady i drogi ekspresowe.

 Ilość dróg na których będzie obowiązywała opłata obejmie w 2011 roku około 1600 km. W roku 2012 system może objąć kolejne 150 km, zaś rok później dalsze 970 km.

Źródło mapy: viatoll.pl

 

JEŻELI KIEROWCA BĘDZIE ZBLIŻAŁ SIĘ DO DROGI PŁATNEJ – ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANY ZNAKAMI!

 System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób: Nad drogami płatnymi znajdą się bramownice, wyposażone w anteny. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaBOX-em zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaBOX) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaBOX-a.

Źródło informacji: viatoll.pl, źródło obrazu: DKV

Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie bez potrzeby redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się. System viaTOLL będzie także działał na państwowych autostradach płatnych, a pojazdy wyposażone w urządzenia viaBOX będą mogły korzystać z wyznaczonych pasów elektronicznego poboru opłat. Gdy pojazd taki zbliży się do bramki w miejscu poboru opłat, otworzy się ona automatycznie.

 

Źródło informacji: viatoll.pl, źródło obrazu: DKVAby korzystać z sieci dróg płatnych, objętych Systemem viaTOLL, należy obowiązkowo wyposażyć pojazd w małe, elektroniczne urządzenie pokładowe („viaBOX"). Jest to urządzenie, które przesyła zakodowane w nim informacje o pojeździe do przekaźników zainstalowanych na bramownicach podczas przejazdu pod nimi. Dzięki viaBOX możliwe jest w naliczanie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi.

Urządzenie viaBOX zostanie wydane po dokonaniu rejestracji i podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji. Instalacja viaBOX-a jest bardzo prosta - należy przykleić viaBOX po wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu za pomocą dwustronnych plastrów dołączonych do opakowania. W środku opakowania znajduje się także szczegółowa instrukcja, która opisuje proces instalacji urządzenia oraz zawiera dodatkowe informacje na temat działania viaBOX-a. Urządzenie pokładowe korzysta z baterii i dlatego nie wymaga podłączenia do gniazdka elektrycznego w pojeździe. viaBOX może być używany tylko w jednym, konkretnym pojeździe, dla którego została dokonana rejestracja. Aby uniknąć pomyłek z urządzeniami pokładowymi pochodzącymi z innych krajów, viaBOX jest oznakowany logo Systemu viaTOLL.

Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie viaBox jest obowiązany do:

1) włączenia urządzenia podczas przejazdu po drodze, na której pobiera się opłatę;

2) wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o rodzaju pojazdu;

3) używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

 

 Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym za który pobiera

się opłatę elektroniczną:

1) bez uiszczenia tej opłaty – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł;

2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1 500 zł.

Przy przejeździe pod stacją opłat drogowych (pod bramką) viaBOX potwierdza jednym piknięciem prawidłowość transakcji opłat; dwoma piknięciami prawidłowość transakcji opłat, ale niski stan przedpłaty. Jeżeli viaBOX piknie poczwórnie albo w ogóle nie piknie, kierowca powinien zatrzymać się na najbliższym miejscu dystrybucyjnym i wyjaśnić niezgodności. W innym przypadku zostanie poinformowana kontrola mobilna kierowca zostanie niezwłocznie zatrzymany do kontroli.

 

Źródło obrazu: http:// www.premid.cz

Miejsce i sposób instalacji viaBOX jest ściśle określone, a mianowicie:

 należy go zainstalować w dolnej części szyby przedniej pomiędzy kierownicą a środkiem szyby,

 Nie może być zakryty, np. wycieraczką w pozycji spoczynku

 przed nalepieniem należy wyczyścić szybę za pomocą dołączonej ściereczki.

Krótka instrukcja obsługi dla kierowcy na urządzeniu (od 1 lipca 2011):

❶, ❷ - naciśnij dłużej niż 2 sekundy przycisk w viaBOX aby przejść w tryb „Pojazd z przyczepą". Zmiany trybu nie stosuje się, gdy dołączenie przyczepy nie zmienia wysokości opłaty (czyli pojazd nadal będzie poniżej 12 ton DMC). Aby wyjść z opcji, ponownie trzeba nacisnąć przycisk przez dłużej niż 2 sekundy.

Jak uzyskać urządzenie viaBox?

Krok 1 – Oszacuj, czego potrzebujesz

Najpierw należy ocenić, czy, ile i które dokładnie samochody w naszej flocie będą poruszały się po płatnych odcinkach dróg. Obliczenie przybliżonych kosztów, jakie będą generowały te pojazdy, jest możliwe dzięki specjalnemu kalkulatorowi dostępnemu na stronie internetowej www.viatoll.pl

Strona ta zawiera również wszelkie informacje na temat sieci dróg objętych opłatami. Ich listę publikujemy w osobnej ramce wraz z mapką.

Krok 2 – Skompletuj dokumenty

Aby zarejestrować się w systemie viaTOLL, należy przedłożyć komplet dokumentów każdego pojazdu, w którym ma być zainstalowane urządzenie viaBOX.

● Nazwisko i imię właściciela pojazdu oraz jego pełne dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) lub (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma) dane firmy, takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę.

● Dowód osobisty lub paszport.

● Dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

● Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma).

● Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji Euro (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin).

● Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią).

● Kopia umowy leasingowej lub upoważnienie leasingodawcy (jeśli pojazd jest w leasingu).

● Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej.

● Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, faks).

Krok 3 – Zastanów się nad formą płatności

Za korzystanie z płatnych odcinków dróg płacić można na dwa sposoby – w systemie przedpłaconym (pre-paid) oraz z odroczoną płatnością (post-paid). Zasada działania pierwszego jest podobna jak w wypadku telefonów na kartę – doładowujemy konto na daną kwotę i z niej potrącane są opłaty za przejazd konkretnymi odcinkami. Trzeba jednak pamiętać, aby zasilić konto jeszcze zanim pojazd podlegający opłacie wjedzie na płatny odcinek drogi. Gdy na koncie kończą się środki, viaBOX informuje nas o tym sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. W takiej sytuacji należy niezwłocznie uzupełnić konto. Dokładny stan naszego konta możemy również kontrolować za pośrednictwem internetu.

Znacznie wygodniejszy jest system post-paid, dzięki niemu nie musimy na bieżąco monitorować stanu konta. Za korzystanie z sieci płatnych dróg otrzymujemy co miesiąc fakturę z wyszczególnieniem tego, który samochód, jakim odcinkiem jechał danego dnia i jaka opłata została z tego tytułu naliczona. Ta metoda wymaga przedłożenia gwarancji bankowych, które będą zabezpieczeniem na wypadek, gdyby firma nie opłaciła faktury.

Alternatywną formą płatności za przejazd płatnymi odcinkami są karty paliwowe, np. DKV, OMV czy UTA. W ich przypadku większość formalności załatwia za nas ich operator. U niego możemy również wypożyczyć viaBOX i zarejestrować się w systemie viaTOLL. Dodatkową zaletą jest to, że w przypadku płatności post-paid nie są wymagane gwarancje bankowe. Ryzyko naszej niewypłacalności operator kart bierze na siebie. Standardowa prowizja dostawcy kart flotowych waha się między 2 a 3 proc., ale można ją negocjować.

Krok 4 – Wybierz miejsce, gdzie chcesz się zarejestrować

Lista wszystkich miejsc, w których można sfinalizować proces rejestracji, dostępna jest na stronie www.viatoll.pl. Przedostatni krok, już po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów, to podpisanie umowy pomiędzy operatorem systemu a właścicielem pojazdu lub jego pełnomocnikiem.

Zanim udamy się do punktu rejestracyjnego, możemy dokonać rejestracji wstępnej, która skraca czas tej właściwej. W tym celu wystarczy wejść na stronę www.viatoll.pl i kliknąć w zakładkę rejestracja. Z tej możliwości powinny skorzystać głownie firmy dysponujące dużym parkiem maszyn, które będą jeździły po płatnych odcinkach dróg. Zarejestrować można się również za pośrednictwem któregoś z operatorów kart paliwowych.

Informacje o procedurze uzyskania viaBox podane za Dziennikiem Gazeta Prawna

 

Kontakt

 

gadu-gadu: 868725 (kontakt online)

tel. 0602-656-601

tel./fax.: (091) 8-137-136
 
 tel.  602-656-634(dział rozliczeń pok. 10)


 biuro@csk.szczecin.pl