Rozliczanie czasu

Bardzo ważnym elementem działalności CSK jest rozliczanie czasu pracy kierowców oraz analiza ich pracy pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych. Pozwala to na bieżące reagowanie na błedy w pracy kierowców, a w konsekwencji na uniknięcie wielotysięcznych (w Euro) kar pieniężnych w wyniku kontroli drogowych w całej Europie. Niestety gro przedsiębiorców przewozowych bagatelizuje kwestię właściwego rozliczania i kontrolowania pracowników, co rodzi przykre konsekwencje w momencie kontroli drogowej czy w siedzibie przedsiębiorstwa. Rozliczając ponad 1400 kierowców w zatrudnionych w niemal 250 firmach przewozowych wypromowaliśmy unikalne na polskim rynku zasady obsługi kadrowej przedsiębiorców transportowych. Celem poniższych informacji jest wykazanie, że właściwe prowadzenie dokumentacji socjalnej pozwala uniknąć wielkich problemów zarówno od strony kontrolerów, jak i zatrudnionych pracowników.
 
1. Zatrudnienie kierowcy - większość przedsiębiorstw transportowych stosuje standardowe umowy o pracę; wybranie nieodpowiedniego systemu czasu pracy, nieprawidłowo sporządzonego wykazu obowiązków pracowniczych, regulaminu pracy, informacji dodatkowych czy instrukcji stanowiskowej może utrudnić wyciąganie konsekwencji w stosunku do zatrudnionych kierowców w razie ich niezgodnego z prawem zachowania (np. łamania przepisów związanych z czasem pracy kierowców); CSK przygotowuje dla swoich klientów wszelkie wymagane dokumenty  uwzględniając specyfikę przedsiębiorstwa transportowego oraz konieczność optymalizacji kosztów zatrudnienia.
 
2. Bieżąca kontrola poczynań kierowców - wszelkie dokumenty powinny być sprawdzane kompleksowo względem przepisów UE (rozporządzenia 561 i 3821) oraz krajowych (Ustawa o czasie pracy kierowców). CSK dysponuje systemem umożliwiającym rozliczanie czasu pracy zarówno ze standardowych wykresówek, danych z kart kierowców czy tachografu cyfrowego, a także, co jest unikalne na skalę krajową, na podstawie otrzymywanych na bieżąco danych GPS z urządzenia zainstalowanego w pojeździe. Każda firma otrzymuje w odniesieniu do każdego kierowcy:
a) ewidencję czasu pracy uwzględniającą systemy zatrudnienia, wszelkie       nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, pracę w charakterze innym niż kierowca itp,
b) raport wykroczeń  z analizą przyczyn ich powstania, sugestiami pomagającymi uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości, analizę możliwych
c) przygotowanie protokołów wysłuchania kierowców popełniających naruszenia wraz z karami upomnienia bądź nagany,
d) wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach,
e) analizy danych pod kątem możliwych fałszerstw, w szczególności polegających   na  używaniu  wyłączników   tachografów  czy  symulatorów nadajnika impulsów (tzw. bączków do tachografu)
f)  możliwe rozliczanie diet i raportowania zużycia paliwa,
g) sporządzanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdów. 
 
Celem sporządzania powyższej, często kilkuset stronnicowej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwu przewozowemu. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż firma transportowa w przypadku kontroli może uwolnić się od odpowiedzialności za łamanie przepisów w przypadku, gdy udowodni brak akceptacji na tego typu zachowanie kierowców. Należy zauważyć, iż art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym zwalnia przedsiębiorcę z odpowiedzialności, ale to po stronie firmy przewozowej leży obowiązek udowodnienia, że nie miała wpływu na powstanie naruszenia. CSK przygotowuje w tym zakresie odpowiednie dokumenty. 
 
3. Reprezentacja podczas kontroli - w momencie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa nasz prawnik może reprezentować Państwa przedsiębiorstwo w zakresie realizowanych przez CSK usług. W razie otrzymania kary, prowadzimy postępowanie odwoławcze na wszystkich etapach instancyjnych, tj. łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzamy skargi do Strasburga w przypadku rażącego naruszenia praw naszych klientów przez organy administracji publicznej.
 
4. Ochrona w razie kontroli drogowych
- w przypadku problemów w konsekwencji kontroli drogowej, prowadzimy postępowanie odwoławcze we wszystkich krajach UE (za wyjątkiem Grecji). 
 
5. Szkolenie zatrudnionych kierowców - posiadamy uprawnienia do szkoleń obowiązkowych w zakresie kwalifikacji wstępnej i okresowej, ADR itp. Jako jedyni w północnej części Polski posiadamy 8 symulatorów tachografów cyfrowych, co umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych na wysoce zindywidualizowanym poziomie. Do zajęć praktycznych oddajemy do dyspozycji autobus Bova Futura (rok prod. 2009) oraz Renault Midlum (rok prod. 2008). Szkolimy indywidualnie kierowców sprawiających najwięcej kłopotów naszym klientom.
 
6. W przypadku konfliktów pracodawców z kierowcami - prowadzimy negocjacje, a w sprawach spornych reprezentujemy przed Sądami Powszechnymi. Specjalizujemy się w sprawach związanych z roszczeniami kierowców odnośnie diet, zaległych wynagrodzeń, potrąceń za zniszczenie mienia pracodawcy itp.
 
7. Odpowiedzialność - ponosimy odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji. Jeżeli firma przewozowa będzie zmuszona z tytułu przygotowanej dokumentacji ponieść konsekwencje finansowe, CSK przejmuje odpowiedzialność - jesteśmy ubezpieczeni od skutków prowadzonej przez nas działalności. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która oficjalnie przejmuje odpowiedzialność za swoje ewentualne błędy.
 
 
Należy jednak zauważyć, iż często przedsiębiorcy zgłaszają się do CSK już w momencie kontroli lub w chwili otrzymania zawiadomienia od organu o zamiarze jej rozpoczęcia - niestety jest to zazwyczaj zbyt późna reakcja przewoźnika. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc wszystkim przewoźnikom zgłaszającym się do nas, jednak w przypadku firm nie posiadających odpowiedniej dokumentacji źródłowej (wykresówek, danych z tachografu), sporządzenie właściwej dokumentacji jest praktycznie niemożliwe. Zatem poleca się, aby o dokumenty firmowe zadbać wcześniej, aniżeli w chwili otrzymania zawiadomienia o kontroli. 

 

Kontakt

 

gadu-gadu: 868725 (kontakt online)

tel. 0602-656-601

tel./fax.: (091) 8-137-136
 
 tel.  602-656-634(dział rozliczeń pok. 10)


 biuro@csk.szczecin.pl